Organi

Upravni odbor

Angel Vidmar

predsednik
Ivo Leban
podpredsednik
Jože Vidmar
tajnik
Petra Perhavec
blagajničarka
Oton Zabreščak
Robert Peras
Filip Bak
Goran Debenjak
Aleš Ličen
Igor Koren

Nadzorni odbor

Primož Bone predsednik
Stojko Jančič član
Milan Ivančič član

Disciplinska komisija

Danilo Štekar predesdnik
Ljubo Mrevlje član
Borut Mužič član
Marjan Peljhan
namestnik predsednika
Marjan Vidmar namestnik člana
Darjo Spačal namestnik člana