TE?AJ VODLJIVOSTI SE ZAKLJU?UJEJO

PDF
Natisni
E-pošta
Prispeval LKD Gorica
Nedelja, 07 April 2019 10:52

Te?aja vodljivosti lovskih psov po programu VP-1, ki ju je nae drutvo organiziralo v Vol?ah pri Tolminu in v Lokavcu pri Ajdov?ini  se zaklju?ujeta. V Lokavcu pri Ajdov?ini so se vodniki  zbrali  zadnji? v petek 5.4.2019. Skupaj z vodniki smo se odlo?ili smo se, da  uradnih izpitov na koncu te?aja ne bomo opravljali. Tako kot tudi pretekla leta je nemen te?aja, predvsem druenje vodnikov in njihovih psov, socializacija psov in priprava psov na  ocenjevanja in preizkunje, ki jih  skupaj z vodniki ?akajo v prihodnje.

Ocena  vodij te?ajev, tako v Lokavcu, kjer je te?aj vodila Hana Lozej, kakor tudi v Vol?ah, kjer sta te?aj vodila  Peter Razpet in Ivo Leban je, da so  vodniki in psi  osvojili osnovna znanja. Tudi te?ajniki so bili tako z vodenjem  te?ejev, kakor tudi z osvojenim znanjem zadovoljni.

Drutvo  veseli tudi dejtvo, da  se vse ve? lovcev, v?asih pa tudi nelovcev  odlo?a, za udelebo na te?aju, ki je za  udeleence brezpla?en. Naj se ob tej objavi zahvalimo vsem udeleencem in vodjem te?ajev, pa tudi Krajevni skupnosti Vol?e in Krajevni skupnosti Lokavec, da smo lahko  v zadovoljstvo vseh te?aje organizirali  na igri?ih, ki jih krajevne skupnosti upravljajo.

20190208_090322
bwd  Set 1/3  fwd
20190208_090322
20190208_090438
20190208_090441
dscn3487