PDF
Natisni
E-pošta
Prispeval LKD Gorica
Torek, 27 Februar 2018 14:28

V soboto 24.2.2013 je v Novi Gorici potekal zbor ?lanov Lovsko kinološkega društva Gorica-Nova Gorica (LKD). Letni zbori ?lanov so seveda namenjeni obravnavi dela v preteklem letu in na?rtom za prihodnost oziroma teko?e leto.  Tudi na zboru ?lanov LKD je bilo tako.  Devetdeset  ?lanov društva  je najprej poslušalo obrazložitve analize iskanja zastreljene velike divjadi, ki jo je pripravil Peter Razpet, ki pa žal zaradi bolezni ni bil prisoten, zato je analizo povzel podpredsednik LKD Ivan Leban. Delo vodnikov psov krvosledcev je plemenito delo, ki ga vodniki krvosledcev opravljajo, zato je prav, da jim  posvetimo še posebno pozornost. V nadaljevanju so udeleženci poslušali poro?ilo organov  LKD. V razpravi, ki jo je  vodil predsedujo?i Mitjan Vidmar so številni  ?lani  posebno pozornost namenili  neupravi?enim ukrepom Kinološke zveze Slovenije zoper LKD, ki poskuša onemogo?iti delovanje LKD. LKD je v letu 2017 v celoti izpolnil plan dela, razen odpovedi ene izmed kinoloških prireditev. Prireditve so bile strokovno organizirane in vodene. Po predstavitvi sklepa KZS o prepovedi organiziranja kinoloških prireditev LKD-ju v letu 2018, in predstavitvi dokumentov, ki celoten sklep postavljajo na LAŽ, so navzo?i izrazili soglasno in polno podporo vodstvu LKD. Vodstvu LKD so  izrekli  soglasje za uporabo vseh pravnih sredstev zoper Kinološko zvezo Slovenije.

Seveda smo na zbor ?lanov vabili tako predsednika KZS Egona Dolenca kakor tudi prvega podpredsednika zadolženega za lovsko kinologijo Jožeta Velikonjo, da bi lahko ?lanom pojasnila ukrepe KZS zoper LKD pa z vabljenjem nismo bili uspešni. Predsednik KZS se je opravi?il, ker je bil v tujini, zaradi zadržanosti se je opravi?il tudi, ko smo ga vabili na  sestanek Upravnega odbora in strokovne komisije. Tudi Velikonja, kot dolgoletni ?lan LKD verjetno ni zmogel poguma  pogledati  ?lanom v obraz. 

Navzo?i so bili tudi kriti?ni do delovanja Zveze Lovskih družin Gorica, saj so posamezniki napovedali skupno prijavo informacijskemu pooblaš?encu zaradi  nezakonite uporabe njihovih osebnih podatkov, ter v?lanjevanju v ZLD proti njihovi volji. V številnih razpravah  je bila jasno izražena volja  in želja za nadaljnje uspešno delo LKD. Zbor ?lanov je soglasno sprejel tudi spremembe Statuta LKD, ki ga je bilo potrebno spremeniti zaradi spremembe sedeža LKD in zaradi  spremembe Zakona o društvih.

Zbor se je seveda tako kot je to obi?ajno kon?al z družabnim sre?anjem ?lanov.

 

20180224_171424
bwd  Set 1/9  fwd
20180224_171424
20180224_171432
20180224_171438
20180224_171445

 

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Torek, 27 Februar 2018 14:33 )