ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

PDF
Natisni
E-pošta
V soboto 27.02.2016 je v Novi Gorici potekal redni letni Zbor članov Lovsko kinološkega društva Gorica-Nova Gorica. V uvodu zbora je Ervin Fetegotto predstavil analizo iskanja zastreljene divjadi v letu 2015, ki je analizo tudi pripravil. Letošnji zbor je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik KZS g. Egon Dolenc, ki je  zaslužnim članom skupaj s predsednikom LKD Angelom Vidmarjem podel priznanja in sicer so Srebrni znak za kinološke zasluge, ki ga podeljuje Kinološka zveza Slovenija prejeli Bratina Ivan, Gorenjšek Marko, Darjo Pepeljko, Borut Semenič in Zlatko Bremec, zlati znak KZS so prejeli Dušan Belingar, Franc Kenda - Blaž in Saša Volarič, reda za kinološke zasluge II. stopnje pa je prejel Jože Velikonja. Pismena priznanja, ki jih podeljuje LKD Gorica Nova Gorica pa so prejeli: Leonard Peljhan, Igor Kržišnik, Darko Miklavčič, Peter Krapež, Jana Korošec, Milivoj Gorup, Benjamin Šinigoj, Marij Likar, Dean Nemec, Ivan Vidmar, Tomaž Batič in Bogdan Likar. V nadaljevanju so predsedniki  organov društva podali poročila o delu LKD v letu 2015.  Po razpravi so člani potrdili vsa poročila in ugotovili, da je LKD v letu 2015 posloval v okviru zastavljenega programa dela. Od zbora so organi društva prejeli tudi dodatne naloge in smernice za nadaljno delo. Navzočim je bil predstavljen še program dela skupaj s finančnim načrtom za leto 2016.

dsc07982
bwd  Set 1/8  fwd
dsc07982
dsc07983
dsc07985
dsc07986