OCENJEVANJE ZUNANJOSTI

Nedelja, 07 April 2019 19:39

V soboto 6.4.2019 je v Solkanu v organizaciji naega drutva potekala kinoloka prireditev na kateri so kinoloki sodniki ocenjevali zunanjost lovskih psov vseh pasem. Na prireditev so vodniki pripeljali 56 lovskih psov. Nekateri psi seveda iz razli?nih razlogov niso bili ocenjeni. Oceno...

TE?AJ VODLJIVOSTI SE ZAKLJU?UJEJO

Nedelja, 07 April 2019 10:52

Te?aja vodljivosti lovskih psov po programu VP-1, ki ju je nae drutvo organiziralo v Vol?ah pri Tolminu in v Lokavcu pri Ajdov?ini  se zaklju?ujeta. V Lokavcu pri Ajdov?ini so se vodniki  zbrali  zadnji? v petek 5.4.2019. Skupaj z vodniki smo se odlo?ili smo se, da ...

PRIZNANJE LKD

Petek, 08 Marec 2019 22:03

Lovska druina Trstelj Kostanjevica na Krasu je Lovsko kinolokemu drutvu Nova Gorica  podelila priznanje za pomo? pri promociji in razvoju lovstva v regiji.

V nekaterih sredinah  so in e cenijo delo Lovsko kinolokega...

ZBOR ?LANOV DRUTVA

Ponedeljek, 25 Februar 2019 20:49

V soboto 23.2.2019 je bil v Novi Gorici zbor ?lanov Lovsko kinolokega drutva Gorica Nova Gorica. Tako kot vsako leto se je zbora udeleilo veliko ?lanov drutva. Letonji zbor je popestrilo predavanje o bolezni AUJESZKEGA ki  ga je  opravil  izredni profesor  dr. Gorazd...

TE?AJNIKI V VOL?AH NAPREDUJEJO

Ponedeljek, 25 Februar 2019 20:17

Te?aj osnovnega olanja, ki ga v Vol?ah pri Tolminu vodita Peter Razpet in Ivan Leban uspeno poteka. te?ajniki z njihovimi  tirinonimi prijatelji uspeno napredujejo. Na te?ajo je vedno ivahno saj se ga udeleujejo tudi mladi. Tudi to je  zagotovilo v morebiti boljo...