TE?AJ VP 1 V LOKAVCU

Sreda, 11 April 2018 19:56

Tudi v Lokavcu pri Ajdov?ini uspeno potekaj te?aj osnovnega olanja lovskih psov po programu VP 1. te?aj vodi intruktorica in kinoloka sodnica Hana Lozej.

e po fotografijah, ki nam jih je Hana poslal je  razvidnoi, da te?ajniki in  njihovi psi  dobro napredujejo  pri...

TE?AJ OSNOVNEGA OLANJA V VOL?AH

Torek, 10 April 2018 21:18

V Vol?ah pri Tolminu te?ajniki udeleenci osnovnega olanja lovskih psov po programu VP-1 in njihovi  psi  uspeno pridobivajo nova znanja. Konec aprila bo te?aj uspeno zaklju?en.

Nekaj utrinkov s te?aja v Vol?ah nam je poslal vodja te?aja Peter...

ZBOR ?LANOV DRUTVA

Torek, 27 Februar 2018 14:28

V soboto 24.2.2013 je v Novi Gorici potekal zbor ?lanov Lovsko kinolokega drutva Gorica-Nova Gorica (LKD). Letni zbori ?lanov so seveda namenjeni obravnavi dela v preteklem letu in na?rtom za prihodnost oziroma teko?e leto.  Tudi na zboru ?lanov LKD je bilo tako.  Devetdeset ...

ZA?ETEK OSNOVNEGA OLANJA

Petek, 26 Januar 2018 04:47

V sredo 24.1.2017 ko je sonce e zalo se ob dvorani Edmunda ?ibeja v Lokavcu pri Ajdov?ini za?eli zbirati vodniki lovskih psov-udeleenci osnovnega olanja lovskih psov po programu VP1, ki ga organizira LKD Gorica-Nova Gorica. Osem vodnikov s psi se je zbralo prvi dan. Nekateri so uvodni...

SRE?NO 2018

Nedelja, 31 December 2017 21:08

voilo
voilo