TE?AJ VP1 V LOKAVCU

Ponedeljek, 11 Februar 2019 21:22

Te?aj osnovnega olanja lovskih psov v Lokavcu se uspeno nadaljuje. Po mnenju intruktorice Hane Lozej  je skupina devetih te?ajnikov  zelo uspena in pridna, kar se je pokazalo e na prvih urah te?aja. Vsem skupaj elimo uspeno  delo, da bomo na koncu lahko vsi...

TE?AJ VP1 Vol?e

Ponedeljek, 11 Februar 2019 21:02

Tudi v Vol?ah pri Tolminu se je za?el te?aj osnovnega olanja lovskih psov po programu VP1. Te?aj vodita intruktorja  Leban Ivan in Peter Razpet. Prijetna  skupina vodnikov psov se je zbrala med njimi tudi nekaj nelovskih. Ni? nenevadnega saj si  kinologi prizadevamo, da so vsi...

ZA?ETEK TE?AJA

Nedelja, 03 Februar 2019 09:41

V Lokavcu pri Ajdov?ini se je v petek 01.2.2019 s teoreti?nim delom za?el te?aj osnovnega olanja lovskih psov po programu PV1. Na te?aj je prilo 9 vodnikov lovskih psov razli?nih pasem (tirje goni?i, brak jazbe?ar,  jazbe?ar, arivec in dva pti?arja) .

Te?aj bo vodila kinoloka sodnica...

VO?ILO

Sobota, 22 December 2018 17:18

VO?ILO_LKD_GORICA.jpg

 

KINOLOKE PRIREDITVE 2018

Petek, 31 Avgust 2018 07:03

Spotovani 

?lane Lovsko kinolokega drutva Gorica Nova Gorica, ?lane Lovskih druin s katerimi  Lovsko kinoloko drutvo sodeluje in ostale kinologe obve?amo, da  LOVSKO KINOLOKO DRUTVO GORICA NOVA GORICA v letu 2018 po sklepu Kinoloke zveze Slovenije ne sme...